DOMŮ
GALERIE
TRÉNINKY ŠERMU
AKTUALITY
 
Tomas von Landeswarte

Narozen do šlechtického rodu na Česko-německém pohraničí, jakož to druhorozený syn  byl přislíben ke službě bohu. Tak se jako chlapec dostal do řádu Ochránců božího hrobu Krista v Jeruzalémě. Zde sice složil sliby a později i absolvoval výcvik, nicméně nestihl se účastnit bojů s řádem. Po zrušení řádu nevyužil možnosti přejít do jiného řádu, a vrátil se domů na sever Čech. Jako svobodný rytíř začal cestovat po turnajích. Až smrt staršího bratra ho přivedla opět domů, kde se pak ujal rodinného dědictví, pojal za ženu Zuzanu a zplodil dva syny Matyáše a Tadeáše. Za své služby koruně obdržel do správy hrad Landeswarte.
Havel z Křemže

Pochází z dlouhé rodové linie pánů z Křemže, rytíř řádu svatého Jana, do jehož řad vstoupil v mladém věku církevním trestem. V opilosti a malichernosti zabil prostého pohunka. Trestem mu bylo 10 let služby Bohu v jím zvoleném řádu. Během této doby, po boku řádových bratří prošel několika bitvami. Po uplynutí trestu byl pasován na rytíře a mohl řád svobodně opustit. Nicméně rozhodl se zůstat ve službách řádu, než bude povinností povolán domů převzít rodový majetek. Pojal za manželku Lucii, dceru kováře z nedaleké Johanitské komendy, s níž má nyní dceru Karolinu.
David z Vlkovce

Starší ze dvou synů Petra z Vlkovce. Vice než starost o rodové léno se zajímal o dění na kolbištích. Nakonec se vzdal dědictví ku prospěchu bratra Jana, a přidal se k družině rytíře Ariela ab Arded. S kterýmžto cestoval po turnajích. Rychle se ze zbrojnoše vypracoval na jeho nejlepšího šermíře. Nyní čeká na setkání s družinou krále Jana, ke které by se rád přidal a po Janovo boku se stal věhlasným šermířem a královo druhem.
Oleg
Ariel ab Erdod
Zraněn v turnaji, odpočívá na svém panství a sbírá sílu na další boj, nicméně jeho osud zůstává nejasný.
Zuzana, Matyáš a Tadeáš


Žena a děti knížete von Landeswarte
Lucka a Kája


Žena a dcera Havla z Křemže
Tomáš
nový člen naší družiny, jeho dosavadní život je ovšem prozatím opředen tajemstvím.